Close

Topptetting av Langøya

Som et ledd i avslutningen av rehabiliteringen av det nordre bruddet på Langøya vil det nærmest årlig bli gjennomført topptetting av mindre områder frem til alt er topptettet.

Topptettingen fungerer som et «lokk», og er konstruert for å oppfylle en rekke krav i tillatelsen og de generelle kravene til alle deponier i Norge. Funksjonen til topptettingen er å sikre at store mengder vann fra nedbør og snøsmelting ikke kan trenge inn i det oppfylte området.

På Langøya er topptettingen bygget opp av en tett membran bestående av naturlig tørrskorpeleire etterfulgt av et beskyttelsessjikt med kalkstein. Leiren lager det tette laget mellom oppfyllingen og omgivelsene over, og har som funksjon å hindre vann å trenge inn.

Beskyttelseslaget med kalkstein er med på å ta vare på egenskapene til leiren i alle år fremover, ved å beskytte den for frost og uttørking. Mellom leiren og kalksteinen legges det på en fiberduk som ofte er hvit. Fiberduken bidrar til at leiren opprettholder sine egenskaper i tidligfase, frem til steinen er lagt på.

På toppen av kalksteinen legges det i området på et tynt vekstsjikt med stedlig jord for å videreutvikle den naturlige faunaen på øya.

 

Utlegging av tørrskorpeleire
Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »