Close

Sommerstudenter!

Er du masterstudent og interessert i sommerjobb?

NOAH søker 2 studenter (4. el 5. år masterstudium) som kan hjelpe oss med å forstå hvordan materialstrømmer i forbrukersamfunnet endrer seg når samfunnet blir mer sirkulært. Typiske arbeidsoppgaver vil være;

  • Marked/informasjonsinnhenting, og analyser
  • Verdikjedeanalyser
  • Forretningsutvikling

Hovedoppgaven vil være å kartlegge materialstrømmene som er årsaken til at flyveasken som NOAH mottar og behandler defineres som farlig avfall. Du vil jobbe i tett samarbeid med direktør for bærekraft og forretningsutvikling.

Sommerjobben vil vare i 8 uker i perioden medio juni til medio august, men med mulighet for 2 uker fri. Grunnet pandemien er det ikke lagt opp til fysisk tilstedeværelse på våre kontorer. Hjemmekontor er for tiden normalen i selskapet, og det vil det også være for deg.

Høres dette interessant ut for deg? Send CV og søknad til Terje Landsgård, terje.landsgard@noah.no innen 20. mai.