Close

Smitteutbruddet ved NOAHs Oslo-kontor

Vi ønsker å være åpne omkring situasjonen og ønsker derfor å dele noen detaljer med dere for læring og erfaringsutveksling.

Onsdag 21. oktober fikk vi beskjed om at en ansatt med kontorsted Aker Brygge hadde nærkontakter som hadde testet positivt og at vår kollega opplevde svake symptomer. Vi kalte sammen krisestaben og startet arbeidet som om den ansatte var smittet. Arbeidet ble strukturert ut fra gjeldene prosedyrer og forhåndsetablerte innsatskort. Vi flyttet til hjemmekontor, fikk kartlagt nærkontakter med vedkommende i arbeidssituasjonen og deres nærkontakter igjen. Da det positive svaret på testen kom fredag ettermiddag, gikk vi ut med informasjon til alle ansatte. To kolleger var satt i karantene og samtlige med kontorplass Aker Brygge benyttet kun hjemmekontor.

Smittetilfellet skjedde parallelt med innstramninger fra myndighetene. Det var derfor naturlig også for NOAH, som for alle andre, å stramme inn. Ukentlig blir risikoanalysen og smittevernveilleder gjennomgått og oppdatert. Vi finner stadig nye større og mindre tiltak som bidrar til økt smittevern. Et helt konkret eksempel fra den siste uken er at vanndispenser og kaffemaskin er flyttet ut av kantinerommet til gangen for å sikre at meteren kan overholdes.

Denne uken er den smittede ute av isolasjon og de to kollegene ute karantene. Ingen NOAH-ansatte ble syke. Dette viser at smitteverntiltakene våre med avstand og håndhygiene har fungert.

Både den helsemessige delen av pandemien, så vel som en isolert arbeidssituasjon for mange byr på utfordringer for oss alle. NOAH tar tak i dette gjennom systematisk kollegakontakt, sosiale arrangement og en intern konkurranse med oppfordring til å bevege seg utendørs 30 min hver dag.

Helt til slutt vil vi nevne at smittevern og samarbeid i hele verdikjeden er avgjørende for at vi alle skal klare oss gjennom denne tøffe perioden. Her kan vi aldri bli gode nok! Vi ønsker å videreføre og styrke dialogen, de felles rutinene, informasjonsutvekslingen og den uformelle kontakten med dere som kunder og leverandører. Vi er helt avhengig av hverandre. Ha en lav terskel for å ta kontakt med oss.