Close

Lukt fra avfall

NOAH på Langøya mottar 5-10 leveranser i året med masser som kan gi vond lukt. NOAH gjør det vi kan for at befolkningen i Holmestrand og Sande skal bli minst mulig plaget av lukten.

Innimellom kommer det leveranser til Langøya med slam fra et vannrenseanlegg som kan avgi vond lukt. Hvis dette håndteres under spesielle vindforhold, kan beboerne i Holmestrand og Sande kunne kjenne denne lukten. Lukten kan beskrives som råttent egg, og skyldes hovedsakelig svovelforbindelser som hydrogensulfid. Lukten dannes ved bakteriell nedbrytning uten oksygen til stede.

Ved lossing og graving i disse massene kan lukt spres, men lukten opphører raskt når massene får ligge i fred. NOAH har rutiner for å begrense tiden massene er utsatt for luft, og sørger for at utviklingen av lukt blir så liten som mulig,

Menneskets nese er følsom for lukten av hydrogensulfid. De fleste kjenner lukten ved 0,13 ppm, og flere kan kjenne den ved enda lavere konsentrasjoner. Gassen vil derfor kunne luktes allerede ved ca. 1/100 av konsentrasjonen som er satt som grenseverdi av Arbeidstilsynet (takverdi på 10 ppm).

Lukten kan være ubehagelig, men er ikke helseskadelig i den konsentrasjonen som når befolkningen i Holmestand og Sande eller de ansatte på Langøya.

Vi beklager de ulempene luktforurensningen medfører.