Close

Logistikk Langøya

Langøyas beliggenhet sikrer kostnadseffektiv logistikk med et meget godt miljøregnskap som konsekvens.

Båtfrakt

Transporten utgjør en vesentlig del av kostnadsbildet ved behandling og bortskaffelse av farlig avfall. Derfor har NOAH utviklet egne logistikkløsninger, og vi utnytter maksimalt den kundefordelen Langøyas beliggenhet utgjør. 

Et av Langøyas mange konkurransefortrinn er nettopp beliggenheten. Øya ligger rett utenfor Holmestrand og adkomsten er like enkel uansett transportmiddel.

Kaianlegg

Vi har to kaianlegg for mottak av båter med lastekapasitet fra 600 til 3 800 tonn. Det ene kaianlegget er i utgangspunktet dedikert mottak av avfallsyrer. Her pumpes syre direkte fra tankbåt og inn i syrebehandlingsanlegget. Det andre kaianlegget er tilpasset selvlossende skip, enten disse er lastet med bulkmasser, containere, storsekk eller har annen type last.

BilfraktADR-reglene er helt sentrale ved transport av farlig gods på landeveien. Kravene er strenge både med tanke på emballering og merking. NOAH kan bistå sine kunder med å finne den beste, sikre og mest kostnadseffektive løsningen.

Vi har transportører vi kjenner godt, har praktisk erfaring med og som vi kan anbefale videre. Oppfordringen er å ta kontakt tidligst mulig slik også håndteringen lokalt kan tilpasses den beste transportløsningen.

Bestille ferge

 

NOAH har egen bilferge som tilser transport mellom Holmestrand (kaianlegg Hakan) og Langøya. Fergeoverfarten tar ca. 15 minutter.

For å kunne levere avfall til Langøya må du som kunde ha gyldig avtale, og tilhørende avtalenummer. Dette skal oppgis ved booking av leveranse og fergetid via vår kundeportal. Har du ytterligere spørsmål om levering av avfall til oss kan du ta kontakt med mottakskontor på telefon 917 99 166 eller mottak@noah.no.

Kontakt en av våre salgssjefer for tilbud om levering og samarbeid med NOAH.