Close

Ledig stilling som Kvalitetsrådgiver

NOAH ønsker å styrke staben innen ytre miljø og kvalitet, og ser derfor etter en erfaren kvalitetsrådgiver.

Ansvars- og arbeidsområde

Vår nye kvalitetsrådgiver skal bidra med kompetanse til løpende oppgaver i faggruppen ytre miljø og kvalitet. Rådgiveren skal bl.a. bidra til kvalitetsstyring og internrevisjoner, og at det gjennomføres, måles og kontinuerlig arbeides for begrenset miljøpåvirkning. Kvalitetsrådgiver vil involveres på relevant nivå i saker som omhandler eller berører NOAHs rammevilkår innenfor fagområdet.

Stillingen berører følgende generelle oppgaver innen fagområdet:

 • Arbeide aktivt med å identifisere og fremme nødvendige forbedringer med formål om å oppnå rett fokus og standard for alle NOAHs enheter
 • Bidra med aktiv rådgivning overfor andre avdelinger innen fagområdet, herunder bidra til å innarbeide bruken av faggruppens ressurser på en tidlig fase i aktuelle saker og problemstillinger
 • Bidra til økt skolering i organisasjonen om forhold knyttet til HMS, kvalitet og ytre miljø
 • Bidra innen bærekraft, miljøregnskap og livsløpsanalyser

Stillingen har følgende oppgaver innen kvalitet:

 • Bidra til utvikling og bruk av styringssystemet for kvalitet, HMS og ytre miljø
 • Rådgiver og bidragsyter innen HMS- og kvalitetsstyring for alle NOAHs enheter
 • Planlegge og gjennomføre internrevisjoner og forbedringsprosesser
 • Planlegge og gjennomføre risikovurderinger og bidra innen miljørisikovurderinger
 • Bidra til at NOAH har et styringssystem som tilfredsstiller Internkontrollforskriften, konsesjoner, ISO-standarder og andre relevante lover/forskrifter

Stillingen vil kunne berøre følgende oppgaver innen ytre miljø:

 • Resipientovervåking, oppfølging av krav til vannkvalitet og langsiktig miljøpåvirkning på resipienter fra utslipp
 • Utviklingstiltak innen bl. a. vannhåndtering og –behandling
 • Årlig egenkontrollrapportering til miljømyndigheter
 • Søknader om tillatelser, gi råd om forståelse av krav i tillatelser som blir gitt
 • Veilede ved implementering av myndighetskrav i organisasjonen

Våre kompetansekrav:

Du har formalkompetanse på MSc/Sivilingeniør-nivå innen relevante miljøfag (som hydrogeologi/vannkjemi/luft eller kjemi). Videre har du realkompetanse innenfor selvstendig HMS- og kvalitetsarbeid, gjerne fra virksomhet innen miljø- eller prosessindustri eller annen virksomhet som opererer under klare rammetillatelser fra norske myndigheter. Erfaring fra operativ konsulent- eller rådgivningsvirksomhet kan også være en fordel. Vi er opptatt av digital kompetanse, så innsikt i og erfaring med web-baserte ledelsessystemer som Landax er en stor fordel. Du vil få en bred kontaktflate i denne stillingen, så gode relasjonsferdigheter og anvendelse av disse er en egenskap vi verdsetter høyt.

Kontakt

Interessert? For å søke på stillingen, vennligst send kortfattet søknad og CV til personalleder Svanhild Rindalsholt på email; str@noah.no innen 1. desember 2019.
For spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Margrete Eiken eller Kjetil Hansen som er presentert til høyre på siden.