Lukk

Ledige stillinger

NOAH AS er et av Nordens ledende kompetansemiljøer for uskadeliggjøring av farlig, uorganisk avfall. Som miljøbedrift tar vi samfunnsansvar og satser på stadig utvikling av nye behandlingsmetoder for farlig avfall. Vårt behandlingsanlegg ligger på Langøya utenfor Holmestrand. NOAH har ca. 70 ansatte og hadde i 2014 en omsetning på ca. 450 MNOK. Selskapet eies 100 % av Gjelsten Holding AS.

Følgende stilling er nå ledig hos oss:

LOGISTIKKSJEF / HEAD OF LOGISTICS

Vi ønsker å styrke vår kompetanse innenfor logistikk i konsernet og søker en ansvarlig leder for fagområdet logistikk. Stillingen vil rapportere til drifts- og operasjonsdirektør, og inngår i dennes ledergruppe.

NOAHs virksomhet er kompleks og i kontinuerlig utvikling. Et vesentlig mål for stillingen er derfor å sentralisere og videreutvikle kommersielle og strategiske prosesser for transportløsninger. En annen oppgave er å tilpasse virksomhetens aktiviteter og kapasitet innenfor transportlogistikk til morgendagens behov.

Vi søker en nytenkende og utadvendt person med solid faglig bakgrunn og erfaring. Du vil få personal- og lederansvar for transportlogistikk – bil/båt – og tilhørende prosesser i konsernet. Det er viktig at du er kvalitetsorientert, og at du evner både å identifisere og gjennomføre utviklings- og endringsprosjekter.

Andre viktige ansvarsområder vil være:

 • Etablere strategi, handlingsplaner, og budsjett for transportløsninger og tjenester
 • Koordinere, allokere, og optimalisere ressurser, tjenester og leveranser mellom driftssteder og terminaler
 • Lede prosjekter for utvikling av nye transportløsninger
 • Identifisere og iverksette tiltak for ytterligere å profesjonalisere transportlogistikk
 • Etablere gode kommersielle løsninger og rammebetingelser for driftsenheter
 • Forstå betydningen av aktuelle regelverk og føringer fra myndigheter for å sikre at transportløsninger til enhver tid er i samsvar
 • Sikre samarbeid med relevante avdelinger og ressurser for utvikling av miljøvennlige transportløsninger
 • Etablere og revidere transportavtaler, tjenester, rammeavtaler, samt leverandøroppfølging
 • Videreutvikle en organisasjon med god regelverkskompetanse innenfor transport, samt fokus på HMS og risikovurderinger
 • Koordinere og delta i kommersielle og/eller teknisk prosjekt Du vil få en bred kontaktflate og eksponering internt, og vil også ha mye ekstern kontakt mot bl.a. transportleverandører. Som logistikksjef ser du trender med betydning for transportlogistikk, er god til å lede deg selv og andre, og har god økonomi- og digital kompetanse. Du er faglig trygg, forutsigbar, og samarbeider godt. Kandidater til stillingen bør inneha formalkompetanse og erfaring fra større transportlogistikk- eller innkjøpsfunksjoner.

I NOAH er vi svært opptatt av personlige egenskaper og holdninger. Ut over det faglige vektlegger vi organisatorisk forståelse, forretningsmessig interesse, evne til nytenkning og tverrfaglige kvaliteter. Du bør kjenne deg igjen i følgende:

 • God sosial kompetanse
 • Pålitelig, strukturert og systematisk
 • Analytisk-, beslutnings- og handlingsorientert
 • Resultatorientert og kvalitetsbevisst
 • Gode kommunikasjonsferdigheter

Arbeidssted vil være Holmestrand/Aker Brygge, det må påregnes reising til drifts- og kontorsteder.

Vi tilbyr et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø i en spennende og kompleks miljøbedrift. Våre verdier er læring, endringsvilje, samspill og troverdighet.

For ytterligere informasjon, kontakt HR-sjef Hans Skumlien, tlf.: 916 96 221

Søknad sendes: hsk@noah.no innen 6. august.