Close

Geokjemiker – stillingen er utløpt

Da en av våre dyktige ansatte har fått nye oppgaver internt skal vi rekruttere en Geokjemiker til Deponiavdelingen. Kompetanseprofil innen både geologi og kjemi er en ny fagkombinasjon i driftsorganisasjonen og rollen innebærer varierte og spennende oppgaver. Arbeidssted vil være Langøya og stillingen rapporterer til Deponisjef og i noen grad til fagansvarlig kjemiker i NOAH Solutions.

Vil du ha en fagstilling i en av Norges ledende miljøbedrifter og bidra til fremtidens sirkulære løsninger – da håper vi å høre fra deg!

Vi tilbyr:

 • En spennende fagstilling med store påvirkningsmuligheter!
 • Stor takhøyde for nye ideer og utviklende tiltak
 • Godt, inkluderende og samhandlende miljø
 • En arbeidsplass som satser på våre ansatte
 • En mulighet til å bidra i ny «grønn» industriutvikling

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Deponiovervåkning
 • I tett samarbeid med andre nøkkelpersoner utrede metoder for å håndtere spesielt krevende avfallsprosjekter
 • Bidra til forhåndsvurdering av avfall som vurderes mottatt til Langøya
 • Være deponiavdelingens representant inn i kjeminettverket i NOAH Solutions
 • Bidra på behandlingsmetoder og rett behandling av farlig avfall
 • Bidra til design av praktisk deponibygging i alle deponiene på Langøya
 • Sørge for dokumentasjon og oppfølging av eksterne leveranser
 • Være fagansvarlig for enkelte oppgaver i Deponiavdelingen (Alunskifer)
 • Være strålevernsakskoordinator for Langøya og rapportere eventuelle utslipp og mottak til Statens Strålevern
 • Veilede arbeidstakere i sikker håndtering av strålekilder samt melde anskaffelse, bruk og avhending av strålekilder

Ønsket erfaring:

 • • Bachelor eller Mastergrad innen relevant fagområde
  • Praktisk kompetanse på massehåndtering (geoteknikk)
  • Erfaring fra prosjektledelse eller deltagelse i store prosjekter er en fordel
  • IT-kompetanse, gjerne innenfor tekniske programmer er ønskelig
  • Generell kjemikompetanse vil være en fordel

Viktige personlige egenskaper:

Vi tror du ser muligheter framfor begrensninger, i tillegg er du inkluderende og en god kollega. Vi ser etter en strukturert og nøyaktig person som kan ta beslutninger, gjennomføre prioriteringer og delegere oppgaver ved behov. Du er faglig trygg, nysgjerrig på nye løsninger og samarbeider godt, selv i perioder med ekstra arbeidsbelastning. I NOAH Solutions vil du ha en kontaktflate både mot et tradisjonelt driftsmiljø og mot ledelsen, det er derfor viktig at du kommuniserer godt og er omgjengelig og utadvendt. Sist, men ikke minst må du et ønske om å bidra til at selskapet opprettholder og utvikler sin ledende posisjon.

For ytterlige informasjon om stillingen, kontakt vår rådgiver i Headvisor Bjørn Waagø, tlf: 900 96 668, mail; Bjorn.waago@headvisor.no

Om ønskelig vil henvendelser til Headvisor behandles fortrolig i en innledende fase.