Close

Rekefjord Stone

Rekefjord Stone produserer kvalitetsstein til Europa. Steinen benyttes som tilslag i betong, asfalt og bærelag, og bidrar til å bygge og vedlikeholde kritisk infrastruktur. Selskapet leverer også stein til havvindprosjekter, kystsikring og marine strukturer. Rekefjord Stone ligger i Sokndal kommune og er heleid av NOAH AS.