Close

Utfordrende avfallsfraksjoner

Har du uvanlig avfall? NOAH tar gjerne utfordringen. Robuste behandlingsløsninger samt kjemifaglig og industriell kompetanse setter oss i stand til løse også uforutsette utfordringer ved behandling av problemavfall.

Representerer ditt avfall en spesiell utfordring, har vi egne dedikerte medarbeidere som utarbeider løsningen. I dette arbeidet er vårt eget, velutstyrte laboratorium en viktig ressurs. I de tilfeller NOAH selv ikke kan tilse behandling, bruker vi vårt nasjonale og internasjonale nettverk for å finne beste løsning.