Close

Avfallstyper

Hva mottas

NOAH er pionèrbedrift innen behandling av farlig avfall og forurensede masser.

Vår dokumenterte kompetanse og trygge kjemisktekniske behandlingsløsninger er utviklet gjennom mer enn 25 år. Metodene gjør avfallsproduktene ufarlige for mennesker og miljø.  Eksempler er sink, kvikksølv, arsèn, bly, metallhydroksid og reaktive metaller.

I dag er NOAH en ledende aktør i Europa. Våre planer er å befeste denne posisjonen ytterligere i tiårene framover.

Våre løsninger er moderne, blir kontinuerlig videreutviklet basert på våre kunders behov, ny kunnskap samt gjeldene lovverk.

NOAHs behandlingsmetoder er effektive for en rekke miljøgifter som industri, næringsliv og myndigheter trenger å fjerne på trygg måte.

NOAH prosess resulterer i en gipsmatrix som binder og stabiliserer miljøgiftene.

De jernrike forbindelsene i gipsproduktet gir stabil pH-faktor, gjør det tungtløselig og skaper kjemisk buffrende effekt. Resultatet er absorbering og stabilisering av metallene under reduktive kjemiske forhold. Miljøgifter behandlet i NOAHs gipsmatrix er derfor isolert og fremstår uten skadelig miljøpåvirkning.