Close

NOAH og Norcem avslutter felles samarbeidsavtale med Geelmuyden Kiese

NOAH og Norcem avslutter samarbeidsavtalen med Geelmuyden Kiese som ble opprettet i forbindelse med den lokale planprosessen i Brevik.

Les mer

Miljødirektoratet har svart Klima- og miljødepartementet i deponisaken

Miljødirektoratet har i dag i brevs form svart på en henvendelse fra Klima- og miljødepartementet fra 3. mars i år i saken om et framtidig…

Les mer

Spektakulært NOAH-innslag på NRKs “Schrødingers katt”

NOAH har viktig oppgave i Miljø-Norge. Det kom klart frem i det populærvitenskapelige NRK-programmet “Schrødingers katt” forleden.

Les mer
CO2-fangst: Store miljøgevinster mål for nytt NOAH-prosjekt

CO2-fangst: Store miljøgevinster mål for nytt NOAH-prosjekt

Hensikten med forsøket er å verifisere at CO2 i avgass fra sementproduksjon kan benyttes for å stabilisere flyveaske fra avfallsforbrenningsanlegg. Ved vellykket forsøk, er det…

Les mer
Etter brokollapsen på E-18: NOAH gjør skoleelevene mer synlige

Etter brokollapsen på E-18: NOAH gjør skoleelevene mer synlige

– Tusen takk for alle synlighetsvestene vi fikk. Nå er det mye tryggere å komme seg til skolen for alle!

Les mer

Utslippstall for februar 2015

I februar ble det pumpet 65.690 m3med renset vann til Holmestrandsfjorden. Akkumulert for 2015 er det pumpet 145.447 m3. Nedbørsmengden i februar var 31 mm…

Les mer