Close
Ordføreren og flere med ham besøkte NOAH under Revetalsdagene

Ordføreren og flere med ham besøkte NOAH under Revetalsdagene

Ordfører Thorvald Hillestad i Re var selvsagt innom NOAHs informasjonsstand under årets Revetalsdager. Gjennom et langt virke som ordfører i NOAHs vertskommune, kjenner Hillestad Langøya…

Les mer

Miljødirektoratet skal utrede nye lokaliteter for farlig avfallsdeponi

Klima- og miljødepartementet har som ventet bedt Miljødirektoratet utrede mulige lokaliteter for deponi for farlig avfall som kan erstatte NOAHs behandlingsanlegg på Langøya. Dette anlegget…

Les mer
Celebert møte på Langøya!

Celebert møte på Langøya!

Tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen, Frederic Hauge i Bellona og NOAH-eier Bjørn Rune Gjelsten har vært på befaring på Langøya. De tre fant hverandre i den…

Les mer