Close

Utslippstall for januar 2015

I januar ble det pumpet 79.757 m3 med renset vann til Holmestrandsfjorden. Akkumulert for 2015 er det pumpet 79.757 m3. Nedbørsmengden i januar var 98…

Les mer

Norsk Industri er for konsekvensutredning

Leder i Norsk Industri – adm.dir. Stein Lier Hansen – støtter at beslutningen om avfallsdeponiet i Brevik må skje på faktaunderlag, og ikke bare følelser.

Les mer
Nytt nettsted for Brevik-prosjektet

Nytt nettsted for Brevik-prosjektet

NOAH og Norcem har i samarbeid opprettet nytt nettsted med adresse www.deponifakta.no. Ambisjonen med nettstedet er å gi lokale og andre interessegrupper faktainformasjon i forbindelse…

Les mer