Close

NOAHs logistikkstrategi gir lavere klimabelastning

En fersk studie viser at NOAHs satsning på alternative logistikkløsninger har betydelig positiv miljøeffekt.

Les mer

Tilleggsferge satt inn Hakan – Langøya

Ny tilleggsferge vil trafikkere Hakan – Langøya i en periode.

Les mer
Enda et utlandsbesøk på Langøya

Enda et utlandsbesøk på Langøya

Tarchs-prosjektet i Romania besøkte NOAH AS på Langøya og fikk en grundig orientering om håndteringen av uorganisk avfall og om hvordan selskapet overvåker miljøet rundt…

Les mer