Close

NOAH forholder seg i ro i deponisaken

Styreleder Sten-Arthur Sælør i NOAH uttaler seg på Porsgrunn dagblads initiativ, og kommenterer at NOAH for tiden ikke gjør noen utspill i saken om å…

Les mer

Sentrale politikere så NOAHs testforsøk med CO2-fangst

Stortingspolitiker og første nestleder i Stortingets energi- og miljøkomite, Terje Lien Aasland, har sammen med andre sentrale AP-politikere fått orientering om NOAHs testforsøk med CO2-fangst…

Les mer

Adm.dir. Carl Hartmann: Friluftsdrømmen på Langøya stadig nærmere!

På Langøya jobber vi med lange og korte planer. For oss kan noen ganger 15 år fram i tid fortone seg som lenge, andre ganger…

Les mer
Miljødirektoratet: Gir NOAH tillatelse til viktig miljøprosjekt

Miljødirektoratet: Gir NOAH tillatelse til viktig miljøprosjekt

NOAH har fått Miljødirektoratets tillatelse til testforsøk med å stabilisere farlig avfall (flyveaske) basert på fangst, bruk og fjerning av klimagassen CO2 fra industrirøykgass. Prosjektet…

Les mer