Close

Egenerklæringsskjema for besøk til NOAH AS

Egenerklæringsskjema for besøkende til NOAH under koronapandemien.

Som ansvarlig for innhenting, behandling og lagring av uorganisk farlig avfall fra husholdninger og industri, utgjør NOAH en viktig samfunnsfunksjon i Norge. NOAH har derfor stort fokus på smittevern i alle ledd for å beskytte egne og andres ansatte og bidra til å hindre smittespredning i samfunnet.

• Alle ansatte og besøkende plikter å følge NOAHs smittevernveileder
• Det er iverksatt egne smitteverntiltak ved NOAHs avfallsmottak.

Som besøkende til en av NOAHs lokasjoner ber vi deg fylle ut denne egenerklæringen på forhånd. Skjemaet skal fylles ut av alle som besøker NOAHs lokasjoner, også innleide, men unntak kan gjøres for sjåfører som leverer avfall og varer.

Skjemaet fylles ut ved første besøk eller oppdragsstart. Dersom det er over en uke siden du har vært hos en av NOAHs lokasjoner, skal skjemaet fylles ut på nytt.

Dersom det er punkter på listen du ikke kan krysse av, kan vi dessverre ikke ta deg imot fysisk. Gi beskjed om dette så raskt som mulig så vi sammen kan finne løsninger. Vi ber deg svare ærlig og oppriktig av hensyn til vår alles sikkerhet.

Dersom du opplever symptomer på Covid-19, eller det er andre forhold som kan øke risikoen for spredning av smitte, skal du snarest si ifra til din kontaktperson i NOAH. Dersom du får påvist Covid-19 og hadde symptomstart mindre enn 48 timer etter besøk hos NOAH, skal du varsle NOAHs kontaktperson om dette.

Opplysninger i dette skjemaet kan bli brukt i smittesporingsarbeid.

Besøk

Egenerklæringsskjema:

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »