Close

Askepott

Å ta miljøgifter ut av kretsløpet samtidig som man gjenvinner delene av avfallet som kan benyttes som råvarer inn i nye prosesser er viktige forutsetninger for å lykkes med sirkulærøkonomi.

I dagens prosess mottar NOAH avfall i form av basisk flyveaske fra forbrenningsanlegg og svovelsyre fra Kronos Titan AS, som sammen stabiliseres kjemisk slik at tungmetallene ikke slippes ut. Denne massen er godt egnet som fyllmateriale, for eksempel for å rehabilitere steinbruddene på Langøya utenfor Holmestrand.

Sirkulær prosess

MEN – i overgangen fra lineær økonomi til sirkulær økonomi ønsker vi å utnytte verdipotensialet som er i disse avfallsstrømmene fra flyveaske og svovelsyre. Å ta miljøgifter ut av kretsløpet samtidig som man gjenvinner delene av avfallet som kan benyttes som råvarer inn i nye prosesser er viktige forutsetninger for å lykkes med sirkulærøkonomi. I ASKEPOTT-prosjektet skal vi utvikle separate behandlingsløsninger for svovelsyra og flyveasken, med mål om å øke gjenvinningsgraden, redusere deponibehov og lage nye salgbare produkter.

Deltakere fra industri og akademia

Samarbeid er essensielt i etablering a sirkulære verdikjeder, og vi i NOAH er veldig glad og stolt over å samarbeide tett med både industri og akademia i ASKEPOTT, og å ha fått støtte gjennom BIA; Brukerstyrt innovasjonsarena-programmet til Forskningsrådet. NOAH samarbeider med Kronos, Boliden, NTNU, ReSiTec og Technische Universiteit Eindhoven i dette prosjektet.

Les mer om prosjektet hos Forskningsrådet her.

 

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »