Close

Siste steg i prosessen er sentrifugen der tørt salt kommer ut.