Close

IMG_6866

Sjødronene er en viktig del av ASKO sitt mål om en helelektrisk transportkjede mellom ASKO Vestby og ASKO Oslofjord i Sande i Vestfold. Fartøyene har kapasitet på 16 lastebilhengere per avgang.