Close

Vellykket kundekonferanse i Danmark

NOAH har arrangert fagkonferanse med tema slaggrus. Konferansen formidlet nyttig kompetanse til våre kunder i Sverige, blant annet formidlet ved hjelp av NOAHs faglige nettverk i Danmark.

Målgruppen for konferansen var NOAHs svenske kunder som for anledningen var invitert til København. Tilbakemeldingene fra kundene forteller at konferansen var svært vellykket.

Kundene fikk godt innblikk i hvordan man sikter, sorterer og nyttiggjør slaggrus i Danmark. NOAH fortalte også om sin nyttiggjøringsprosess samt om selskapets offensive planer i det “sirkulære samfunnet” hvor gjenvinning også av nyttige fraksjoner i det farlige avfallet blir et viktig miljømål.

Konferansen inkluderte også interessante studiebesøk til AFATEK og Scan Metals. Hos AFATEK fikk konferansedeltakerne se selskapets verdensledende prosess for slagg- og metallsortering. Hos Scan Metal fikk man interessesant innblikk i hvordan de fineste metallfraksjonene blir utsortert.

NOAHs medarbeidere med Kristian Peders i spissen takker for nyttig og hyggelige dager sammen med våre kunder og forbindelser!

Foto: Gruppebilde av konferansedeltakerne. 

gruppebilde-av-konferansedeltakerne