Lukk

Våre ansatte

NOAH har 70 ansatte samt engasjerer ca. 30 innleide som i hovedsak arbeider med lossing, transport og entreprenøroppgaver på Langøya.

NOAH er en attraktiv arbeidsplass. Vi ser det når vi søker etter nye medarbeidere, og at vi har svært mange medarbeidere som blir lenge i selskapet. Våre ansatte kommer fra hele Vestfold samt deler av Buskerud og i Oslo-regionen.

NOAH verdsetter sine ansatte. Det kommer til uttrykk på mange ulike måter, ikke kun gjennom våre lønns- og ansettelsesbetingelser. Vi har også høye standarder og gjennomtenkte systemer innenfor helse-, miljø og sikkerhet (HMS). NOAH ettertrakter – og underbygger gjennom ulike tiltak – et godt arbeidsmiljø.

NOAH ansetter jevnlig læringer. Vi er en godkjent Opplæringsbedrift gjennom organisasjonen Industrilærling Vestfold og Telemark. NOAHs lærlingeordning er innenfor tre områder: Industrimekaniker, kjemi- og prosessfaget samt laboratoriefaget.