Lukk

Fagområder

NOAH er en utpreget kompetanseorganisasjon. De fagområder som utgjør vår spisskompetanse, kan defineres slik:

  • Kjemiprosess innenfor behandling av farlig uorganisk avfall
  • Laboratorium / analyse
  • Industrimekanikk
  • Automatiseringsteknikk
  • Logistikk

Våre ansatte representerer flere utdannelsesnivåer. Blant de som er representert er både sivilingeniører, ingeniører samt fagarbeidere (operatører) med fagbrev innen som prosess- og industrimekaniker.

Kompetansen i NOAH kan illustreres på denne måten:

Vaar-Kompetanse-kompetansegraf