Lukk

Eierskap

NOAH AS er hundre prosent eiet av Gjelsten Holding AS. Gründerånd, fokus og langsiktighet er verdier som utgjør fundamentet for Gjelsten Holding AS.

Gjelsten Holding AS skaper verdier gjennom aktivt eierskap, og tilfører sine bedrifter kompetanse og kapital. Gjelsten Holding AS krever engasjerte, beslutningsdyktige og målbevisste medarbeidere. Selskapet er en nisjeaktør innen eiendom, handel og industri.

Virksomheten

Fabritius (100%) utvikler og forvalter kombinasjonsbygg (lager/kontor) i Stor-Oslo og andre norske byer. Fabritius er også eier av Profier (80%) som er en landsdekkende eiendomsutvikler innen bolig, handel og kontor. Gjelsten Holding er videre investert i eiendom i Møre og Romsdal gjennomAngvik Investor AS (10%).

Gjelsten Holding presenterte høsten 2006 planene om en større miljøopprydding og eiendomsutvikling på Lierstranda i Lier kommune. Arbeidet med dette skjer gjennom selskapeneMiljøstein AS (50%) og Miljøstein Shipping AS (50%).

NOAH (100%) er Nordens ledende miljøbedrift innen håndtering av uorganisk farlig avfall som nøytraliseres og sluttbehandles på Langøya utenfor Holmestrand.

Konsernets handelsvirksomhet utgjøres av Sport 1 Gruppen (80%). Sport 1 er Norges nest største sportskjede med ca. 200 butikker fordelt over hele landet. Sport 1 Gruppen er også eier av sportsmodekjeden Xon Sports samt fjell- og friluftskjeden Skandinavisk Høyfjellsutstyr.

Siden etableringen av Gjelsten Holding i 2000 har selskapet vært gjennom en aktiv oppbyggings- og utviklingsperiode. Selskapet har i perioden hatt en god resultatutvikling og har en solid finansiell plattform som gjør virksomheten godt rustet for videre vekst og utvikling. Det er skapt betydelige verdier siden oppstarten i 2000.

Gjelsten-familien

Firmaets logo, som inneholder en ørn og en lilje, er inspirert av et familievåpen fra Bergen på 1500-tallet. Familiens aner går tilbake til gårdene Gjelsten og Nakken nordøst for Ålesund.

Familiens historie preges av handel og næringsutvikling. På 1600-tallet var en av Gjelstens forfedre, Magdalene Tørresdotter, en av få skrive- og regnskapskyndige kvinner i Norge. Virksomheten som hun og etterhvert hennes sønner drev, bestod både av skipsfart, trelasthandel og fiskehandel.

Fra 1871 drev handelsfirmaet P. A. Gjelsten en betydelig virksomhet innen handel og skipsfart fra Fiksdal, som inntil 1. verdenskrig var et av de største handelsstedene mellom Trondheim og Bergen.