Close

Upresist om avfallshåndtering

Mandag  11.mai hadde Dagens Industri en sak om Sveriges eksport av farlig uorganisk farlig avfall til Norge og Langøya. Tema i artikkelen er at det stadig brennes mer farlig avfall i Sverige, og at landet ikke har tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet til å behandles flyveasken.

Eksport/import av farlig avfall mellom Sverige og andre nordiske land er regulert av den nordiske ministererklæringen og styrt av EU-forskrifter. NOAH er glad for at det finnes et regulert og godt kontrollert samarbeid mellom de nordiske landene rundt nøytralisering og deponering av behandlet farlig avfall. Per i dag eksporterer faktisk Norge mer farlig avfall enn vi importerer.

Ytterligere tre forhold i artikkelen er viktig å presisere:

  • Flyveaske dumpes ikke på Langøya. Det behandles i en grundig prosess der avfallet blir nøytralisert og ufarliggjort, og de farlige miljøstoffene tas ut av kretsløpet på en sikker måte. Det er dette som er NOAHs samfunnsoppdrag.
  • Miljøløsningen på Langøya er ansett for å være blant de beste og vi har interessenter fra store deler av verden
  • Vi kjenner ikke til eksplosjoner på Langøya slik Naturvernforbundet antyder i artikkelen. Den siste alvorlige hendelsen på Langøya var en magnesiumbrann i et vannbasseng for over ti år siden. Hendelsen førte ikke til skader hverken på personer eller miljø.
  • Naturvernforbundet antyder at anlegg for farlig avfall kan lekke. På Langøya ligger deponiet under havoverflaten. Det gjør det umulig med lekkasjer. På samme måte som i en båt kan det ikke lekke vann ut. Vannkvaliteten rundt Langøya overvåkes kontinuerlig av NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning). Vann- og luftkvaliteten rundt Langøya er meget god.

For ytterligere informasjon, kontakt administrerende direktør Carl Hartmann på tlf. 414 40 055