Close

Storulykkestilsyn på Langøya gjennomført uten avvik

NSO (Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon) har nettopp vært på to-dagers tilsyn på Langøya. Hensikten var å kontrollere bedriftens etterfølgelse av krav i Storulykkesforskriften samt også forskrift om industrivern og internkontrollforskriften.

Behandlingsanlegget på Langøya

Ansatte i NOAHs ledelse og industrivern ble intervjuet. Tilsynet ble gjennomført helt uten av det ble registrert avvik. Med dette tilsynet har NOAH – og selskapets omgivelser – fått bekreftet at selskapet har tilfredsstillende styringssystem, kompetanse og utstyr til å ivareta uønskede hendelser som kan inntreffe. Dette er forøvrig tredje revisjon i år uten avvik. De to foregående revisjonene var ISO 14001 / Kvalitetssystemet samt en revisjon gjennomført av kunde.

Storulykkesforskriften gjelder for alle norske landbaserte virksomheter der farlige kjemikalier forekommer i nærmere angitte mengder. Formålet er å forebygge og begrense eventuelle ulykker. NOAHs virksomhet på Langøya er omfattet av denne forskriften.