Close

Sterkt kompetansenettverk på besøk

En gruppe fra interesseorganisasjonen Mineralklynge Norge besøkte Langøya i juni.

Gruppen besto av meget kompetente fagfolk med stor interesse og kunnskap. Mineralklynge Norge er et samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsinstitusjoner og har partnere fra hele Norge. Bergverksbedriftene i klyngen utvinner metalliske malmer og industrimineraler. Målet er å bidra til vekst i norsk mineralnæring målt i verdiskaping, volum, sysselsetting, internasjonalt samarbeid, kompetanse og bærekraft. 

Mineralklynge Norge ble startet i november 2011, og ble tatt opp i Arena-programmet i 2012. Klyngen har støtte som Arena-prosjekt til september 2017. Partnerskapet består av 19 bedriftspartnere med flere datterselskaper samt 12 FoU-, utdannings- og kunnskapsinstitusjoner. De 19 bedriftene med datterselskaper omsatte i 2014 for 5,3 milliarder kroner, og sysselsatte over 1800 årsverk.

En rekke relevante prosjekter har blitt initiert siden oppstarten. Det har blitt initiert 20 forstudier og 27 forprosjekter hittil i perioden, noe som har så langt resultert i 8 hovedprosjekter. Samlet har over 37 millioner kroner blitt gitt i offentlige tilskudd til disse prosjektene