Close

Fjellrensingen på Langøya: Ekstra kraftig salve onsdag 6. juni

Fjellrensingen på Langøya fortsetter slik som tidligere meldt. Onsdag morgen / formiddag (6. juni) blir det i tråd med planen gjennomført en noe kraftigere sprengning enn de foregående salvene. Rutinemessig var politiet varslet i tilfelle folk i nærheten av øya ble ubegrunnet bekymret.

Fjellrensingen på Langøya vil som tidligere kunngjort fortsette utover i juni, og følger sikkerhetsrutiner ved slikt arbeid. Eventuelle spørsmål kan rettes til NOAHs prosjektleder Kari K`Odingo på telefon 905 11 913.