Lukk

Sponsing

NOAH støtter årlig en rekke arrangementer og aktiviteter i de lokalsamfunnene vi er del av. Vi gjør det fordi vi ønsker å være en positiv bidragsyter på de stedene hvor vi selv har aktivitet, og hvor våre ansatte med familier og venner bor. 

Vår ambisjon er å støtte aktiviteter som kommer flest mulig til gode. Støtten forteller forhåpentligvis at NOAH er en aktiv og moderne næringsaktør som er bevisst sitt samfunnsansvar. NOAHs støttemidler har gjennom mange år vært med på å finansiere mange viktige tiltak: Alt fra nye instrumenter til skolekorps og gjennomføring av festivaler, til opprettelse av ladestasjoner for el-biler. Eksempler på noen formål NOAH har støttet, er disse:

  • Holmestrand kulturfestival
  • Botne skiklubb (innkjøp av løypemaskin, vedlikehold og preparering av skiløyper)
  • Holmestrand maraton
  • Falk håndball
  • Flere ulike miljøorganisasjoner
  • Tiltak for barn innlagt på sykehus (Sykehusklovnene)
  • Den nasjonale, årlige norske TV-aksjonen
  • NM i speiding 2018
  • Stolpejakten i Holmestrand. Aktivitets- og folkehelsetiltak for innbyggere og besøkende/turister i byen
  • «Forskning mod kræft som rammer mænd» (Danmark)