Lukk

Miljøsamarbeid

NOAH vektlegger å være en del av et nasjonalt miljø for alle arbeider for et renere samfunn. Derfor er vi med i en rekke foreninger, kompetansemiljøer og vi støtter aktivt organisasjoner som gir bidrag i denen sammenhengen.

Eksempelvis:

  • MILJØRINGEN: Miljøringen skal være en aktiv formidler av informasjon slik at det velges miljøriktig og kostnadseffektiv teknologi ved opprenskning av forurenset grunn og sedimenter. Miljøringen skal være et bindeledd mellom medlemmene og offentlige myndigheter, FoU-miljøer og internasjonale nettverk.
  • Norsk forening for farlig avfall (NFFA): Sammenslutning av alle aktører innen farlig avfallskjeden hvor kompetanse og erfaring utveksles.
  • BELLONA: Samarbeid om problemstillinger innenfor avfallshåndtering og bl.a. utvikling av løsninger som er i front miljø- og klimamessig.