Close

Organisasjonsendringer i NOAH AS

NOAH har satt seg ambisiøse mål for fremtiden gjennom etablering av ny deponikapasitet for farlig avfall.

noahs-ledelse-funksjonsoversiktNOAH har satt seg ambisiøse mål for fremtiden gjennom etablering av ny deponikapasitet for farlig avfall. Videre har NOAH satt seg mål om å øke posisjonen innenfor ordinært avfall. Som en del av NOAHs satsning på fremtidige muligheter og det grønne skiftet, er det under utarbeidelse en offensiv strategi for å gjenvinne 25 % av alt nyttig og verdifullt innhold av avfall NOAH håndterer.

For å nå de disse målene, er det etablert en ny ledergruppe som ivaretar strategien og strukturerer ressursene i organisasjonen i forhold til fremtidens krav.

For NOAHs markeds- og salgsavdeling innebærer dette at Anita Sundby tiltrer som ny sjef. I tillegg til salgs- og markedsfunksjonen vil hun etablere en egen enhet for forretningsutvikling. Hennes tittel blir direktør for salg, marked og forretningsutvikling.

Trond B. Bergs rolle fremover blir å sikre NOAH vekst innen ordinært avfall. Dette er nå lagt ut i et eget selskap utenfor NOAH, knyttet direkte til NOAH gjennom avtaler.

Eksisterende og planlagte driftsaktiviteter samles i en egen enhet med en ny leder som vil bli rekruttert inn i selskapet. Terje Kongsfjell vil fortsette som fabrikksjef Langøya, men går ut av NOAHs ledelse for å kunne fokusere enda sterkere på optimal drift av dagens deponikapasitet.

Prosjekter samles i en ny enhet med base i Holmestrand. Denne ledes av Egil Solheim som tiltrer som prosjektdirektør.

Sentrale funksjoner som myndighetskontakt og HR inkluderes også i den nye ledergruppen som ledd i arbeidet med å møte framtidens krav.