Close

Ordføreren og flere med ham besøkte NOAH under Revetalsdagene

Ordfører Thorvald Hillestad i Re var selvsagt innom NOAHs informasjonsstand under årets Revetalsdager. Gjennom et langt virke som ordfører i NOAHs vertskommune, kjenner Hillestad Langøya svært godt både som industristed, rekreasjonsområde, naturidyll med rik flora og fauna samt som øy med en stolt historie.

Thorvald Hillestad og Toril Roberg

På bildet er Thorvald Hillestad i prat med NOAHs prosessjef Toril Roberg. En entusiatisk og kunnskapsrik prosessjef fortalte villig vekk om NOAHs arbeid og ikke minst bidrag til å bringe miljøgifter ut av kretsløpet. Hillestad lot seg oppdatere med aktuell informasjon, og ga uttrykk for tilfredshet med å ha en virksomhet som NOAH innenfor sine kommunegrenser.

Ikke alle er klar over det, men idylliske Langøya ligger nemlig i Re kommune. Derved utgjør øya en stor del av denne innlandskommunens “kyststripe”. NOAH er på sin side stolt av å ha ekspansive og stadig nytenkende Re som vertskommune.

Under Revetalsdagene – og under en strålende sommersol – var det flere som benyttet sjansen til å få informasjon om virksomheten vår. Ikke minst tok mange til seg informasjon om arbeidet med å rehabilitere Langøya til en attraktiv destinasjon for både lokalbefolkning og tilreisende båtturister.

Vinneren av vår uhøytidelige Facebook-konkurranse under Revetalsdagene (med flott grillsett som premie) offentliggjøres om kort tid.

Interesserte på NOAHs stand Langoyainformasjon under Revetalsdagene