Close

NOAHs miljøpolitikk

Vår virksomhet skal gjenspeile relevante nasjonale prioriteringer, og vi skal være en foregangsbedrift for bærekraftige løsninger.

Vår virksomhet skal være kretsløpsorientert. Vi skal kontinuerlig arbeide for å minimere miljøkonsekvensene, og legge til rette for at våre ansatte tar miljøhensyn i sitt daglige arbeid.

Vi skal være en pådriver overfor våre kunder og leverandører for miljøriktige valg, og tilby løsninger som tar hensyn til mennesker, miljø, ressurser og økonomi.