Close

NOAH om sirkulær økonomi på nasjonal konferanse

Direktør for salg, marked- og forretningsutvikling Anita Sundby samt teknologisjef Morten Breinholt Jensen holdt foredrag om farlig avfall i den sirkulære økonomien på Farlig avfallskonferansen 2016

Nær 400 interesserte representanter fra bransje og myndigheter hørte foredraget som fikk god respons. Presentasjonen til Sundby/Jensen kan leses her!morten-b-jensen3

Farlig avfallskonferansen arrangeres årlig og samler alle de viktige aktørene i bransjen samt relevante myndigheter slik som Miljødirektoratet, Statens strålevern og Fylkesmannen. Det er Norsk forening for farlig avfall (NFFA) som arrangerer konferansen.

I NOAHs foredrag ble bl.a. NOAHs visjon om å sikre løsninger for en renere fremtid poengtert. Foredragsholderne berørte både viktige forutsetninger for behandling av farlig avfall samt de muligheter som foreligger for gjenvinning av nyttig og ikke-farlig innhold i det farlige avfallet.