Close

NOAH setter opp gratis sommerbåt til Langøya i år!

NOAH ønsker å gjøre de store friområdene på Langøya tilgjengelig for folk flest. Derfor setter vi  opp egen båtforbindelse to dager hver uke denne sommeren.

 

På Langøya lever industrivirksomhet, fascinerende natur og store friluftsområder side om side. Åpningen av nye 70 mål på ettersommeren i fjor, ble en veritabel folkefest med miljøvernministeren i spissen for nesten 1 900 besøkende. Disse områdene er åpne for allmenheten året rundt, men sommeren på Langøya er allikevel spesiell. I sommer ønsker derfor NOAH å yte gratis ekstraservice til de som ønsker å besøke den fascinerende øya, men som ikke kan benytte egen båt.

Tiltaket er i tråd med NOAHs ambisjon, nemlig å gjøre Langøyas store kvaliteter som rekreasjonsområde tilgjengelig for allmennheten, samtidig som det er aktivitet også på øyas industriområde.

Gjennom mange år har selskapets virkeliggjort denne ambisjonen ved å utvikle og skjøtte friområdene nord på øya i samarbeid med Re Kommune og Skjærgårdstjenesten. I tillegg er arealet utvidet, det er anlagt brygge, toalettanlegg, ballslette og fiskeplass for funksjonshemmede. På det nye området som ble åpnet i fjor, er det i tillegg turstier med informasjonsplakater om øyas spennende historie samt et gjenoppbygget utsiktstårn («Tordenskiolds kruttårn») med spektakulær utsikt i alle himmelretninger.

Hver lørdag og søndag fra 23. juni til 19. august vil NOAHs velkjente mannskapsbåt «Hørtte» trafikkere Langøyas friområde i nord. Avgang er fra «Hørttes» faste kaiplass i Holmestrand. Uavhengig av vær vil avgangen være kl. 1100, og med retur fra Langøya kl. 1500.

Driftssjef Kjetil Sæther Martinsen, logistikksjef Hans H. Hansen og prosjektleder Ann-Cathrin Stridal (bildet) håper publikum vil ta øya i bruk i sommer:

-Turene blir  etter hvert annonsert som arrangement på NOAHs Facebook-side, og for oversiktens skyld er det fint dersom flest mulig melder seg på her. Ved stort påtrykk får vi da mulighet til å planlegge med ekstraturer. Her kan vi også besvare eventuelle praktiske spørsmål. På Facebook blir det også gitt en del praktisk informasjon knyttet til dette tilbudet, som foreløpig er en prøveordning sommeren i år.