Close

NOAH-medarbeider i anerkjent vitenskapstidsskrift

NOAHs medarbeider Simen Bergan kan glede seg over å ha fått publisert forskningsartikkel i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet «Physica Status Solidia applications and materials science». Tidsskriftet henvender seg til de absolutt mest kompetente og spesialiserte fagmiljøene innen områdene materiallære og faststoffysikk.

Å få publisert artikler i vitenskapelige tidsskrifter er omstendelig prosess og det kan gå opptil to år før artikler aksepteres for publisering. Artikkelen ble godt mottatt og beæret som forside på august 2017- utgaven av tidsskriftet.

Artikkelen er basert på Simen Bergans masteroppgave, som ble avlagt i fjor og med utgangspunkt i forskning knyttet til wafer-teknologi (solcelle) og grunnforskning innen dette området. Spesielt fokuserte oppgaven på forurensningen i solceller, hvilket er kritisk siden ulike typer forurensing gir forskjellig grad av effekttap. I NOAH inngår Simen Bergan i teamet som arbeider med teknologiutvikling, blant annet for å oppnå NOAHs målsetting om gjenvinning av 25 prosent av nyttige stoffer i mottatt avfall. Ambisjonen er å nå dette målet i 2025. Særskilt er Simen engasjert i oppgaven med å gjenvinne salter i de store mengder flyveaske NOAH årlig mottar til behandling. Flyveaske er restprodukt etter forbrenning av husholdningsavfall.