Close

NOAH leverer konsekvensutredning vedrørende bruk av Dalen gruver som lager for behandlet avfall i Brevik

Tirsdag 4. september leverte NOAH konsekvensutredningen og gjør den samtidig tilgjengelig for offentligheten. Den videre prosessen avgjøres av myndighetene.

– NOAH har vært tydelige på at vi ikke vil etablere et lager i Brevik dersom det ikke trygt for lokalbefolkningen i all fremtid. Nå foreligger tilstrekkelig fakta som gjør oss i stand til å svare på dette spørsmålet, sier Egil Solheim, prosjektdirektør i NOAH.

Etter at Klima- og miljødepartementet fastsatte planprogrammet den 13. juli 2018 har NOAH jobbet intensivt for å ferdigstille konsekvensutredningen.

–  Skal NOAH fortsatt kunne garantere en løsning for industrien trenger vi en avklaring så raskt som mulig om hvorvidt myndighetene vil gjennomføre en statlig reguleringsprosess, sier Solheim.

Offentliggjør konsekvensutredningen

Samtidig som konsekvensutredningen oversendes myndighetene offentliggjør NOAH denne for publikum på selskapets nettsider. Konsekvensutredningen finnes som vedlegg til denne nettsaken.

For videre behandling og oppfølgning henvises det til Klima- og miljødepartementet.

Utvider kapasiteten på Langøya

NOAHs deponi på Langøya utenfor Holmestrand tar i dag hånd om en vesentlig andel av farlig, uorganisk avfall fra Norge. Samtidig som NOAH leverer konsekvensutredningen utvider selskapet dagens lagringskapasitet frem til sommeren 2024, i tråd med gjeldende tillatelser fra myndighetene.

– Tiltaket er i tråd med NOAHs industrielle ambisjoner og gjør at vi kan garantere for en løsning for håndtering av farlig avfall også i en periode etter 2022, sier Solheim.

NOAH har fra før tillatelse fra myndighetene til å behandle og lagre farlig avfall på Langøya frem til 2026 og ordinært avfall frem til 2029.