Close

NOAH kjøper industritomt og vil flytte selskapets tungtransport ut av Holmestrand sentrum

Etter lange forhandlinger har NOAH kjøpt området sør for Felleskjøpet i Holmestrand. Målet er å flytte tungtransporten ut av Holmestrand sentrum.

– Holmestrands befolkning har etterspurt en ny kai-løsning i mange år. Vi vil nå vurdere om det er hensiktsmessig å flytte fergekaia fra Hakan til det nye området, sier Carl Hartmann, administrerende direktør i NOAH.

En kartlegging NOAH selv har gjennomført nylig viser at mindre enn 30 prosent av tungtrafikken er knyttet til deres virksomhet. Både Holmestrand kommune og Holmestrand Bys Vel har kommet med et tydelig ønske om en løsning som reduserer NOAHs tungtransport gjennom Holmestrand sentrum.

NOAH vil nå gå i dialog med kommunen og andre interessenter om en mulig flytting av fergekaien til det nye området. En slik flytting vil kreve at offentlige tillatelser må oppdateres i henhold til den tiltenkte bruken.

– Vi starter utredningene omgående. Alle formaliteter må på plass før det kan skje, sier Hartmann.

Ordføreren i Holmestrand: – Særdeles positivt

Holmestrand kommune har blitt holdt løpende orientert om arbeidet med å flytte NOAHs tungtransport fra Holmestrand sentrum. Flere alternativer har vært aktuelle.

– Dette er særdeles positivt. Kommunen skal gjøre sitt for at dette kan realiseres så raskt som mulig, sier ordfører Alf Johan Svele til Jarlsberg Avis.

Gitt en flytting av kai-området som beskrevet ovenfor vil all avfallstransport gjennom Holmestrand sentrum opphøre.

Et mål om mindre biltrafikk

NOAH jobber i tillegg med å flytte stadig mer transport fra bil til skip. Målet er å kunne redusere dagens transporter med mellom 30 og 50 prosent uavhengig av en ny kai-løsning.

I 2008 åpnet en omlastingsterminal med kai i Horsens i Danmark, som førte til cirka 30 prosent reduksjon i bil-transporten gjennom Holmestrand.

– I flere år har vi arbeidet for å få anlagt en tilsvarende omlastingsterminal med kai i Helsingborg i Sverige. Når den åpner, vil vi kunne redusere vår bilbaserte transport ytterligere, sier prosjektdirektør Egil Solheim i NOAH.