Close

Minimerer lukt fra lossing av renseslam

NOAH på Langøya mottar omtrent 12 leveranser i året med masser som kan avgi vond lukt. NOAH gjør det vi kan for at befolkningen i Holmestrand og Sande skal bli minst mulig plaget av lukten.

Innimellom kommer det leveranser til Langøya med renseanleggslam fra produksjon av plantevernmidler.

Ved lossing av dette avfallet i perioder med spesielle vindforhold, vil beboere i Holmestrand eller Sande kunne kjenne denne lukten. Konsentrasjonen av stoffet fortynnes svært raskt, og nivåene er helt trygge.

Lukten oppfattes som kloakkliknende, og skyldes hovedsakelig svovelforbindelser, blant annet sulfid. Den dannes av bakterier ved nedbrytning av planter og annet organisk materiale når det ikke er luft tilstede. Lukten vil raskt bli omdannet når den kommer ut i luft og vil dermed lukte mindre.

Menneskets nese er følsom for lukt av sulfid. Vi kan lukte sulfid allerede i en konsentrasjon på 0,13 ppm. Administrativ norm i veileder til Arbeidsmiljøloven har satt en grense på 10 ppm. Den vil derfor kunne luktes allerede ved ca. 1/100 del av konsentrasjonen som er definert som grense i arbeidsmiljøloven.

Ved transport og håndtering av disse massene vil lukt spres, men det opphører raskt etter deponering. NOAH har rutiner for å begrense tiden massene er utsatt for luft, og sørge for at utviklingen av lukt blir så liten som mulig.

Vi beklager de ulemper luktforurensningen medfører.