Close

Miljødirektoratet og eksperter fra Uganda besøker Langøya

Miljødirektoratet har i sommer besøk av en faggruppe fra Uganda. Gruppen er i Norge for bl.a. å få innføring i regulering og behandling av farlig avfall. Ønsket var å besøke et anlegg med den standard og kompetanse som NOAH representerer, og valget falt derfor på vårt anlegg på Langøya. Vi setter pris på interessen, og er alltid beredt på å dele av vår erfaring og kunnskap. Prosessjef Toril Roberg på Langøya er vertskap under besøket.