Close

Lørdag 15. august: Velkommen til Åpen dag!

Lørdag 15. august gjennomfører NOAH sin årelange tradisjon med Åpen dag på Langøya. Nytt av året, er at de besøkende kan høre et foredrag helt utenom det vanlige: «Håndtering av avfall i Norge gjennom de siste 1000 årene!». Et spektakulært, tankevekkende og til tider pinlig tema.

Folkehav

Det er konservator Arnfinn Malme fra Vestfoldmuseene som vil tilkjennegi tanker omhvordan samfunnet i et tusenårsperspektiv har betraktet og løst et faktum: Mennesker produserer avfall!

Som kontrast til avfallsbehandlingen i tidligere tider, får publikum innsyn i NOAHs moderne metoder. I tillegg presenteres siste nytt i arbeidet med å bygge framtidens Langøya. I nordenden vil gjestene se hvordan rehabiliteringen av landskapet skrider fram. Mange vil nok bli overrasket over hvor store og flotte de nye rekreasjonsområdene blir!

Åpen dag i år gjennomføres innenfor tradisjonell ramme. Det innebærer omvisning, informasjon i parken både om NOAHs eksisterende virksomhet, men ikke minst om framtidens Langøya. Og selvsagt servering av pølser, vafler, mineralvann og is.

Nytt av året er imidlertid at det brukes busser under omvisningen. Dette vil gjøre det enklere for de med litt dårlige ben samt gjøre de besøkende mindre påvirket av en regnbyge eller to.

Det er neppe noen Vestfoldbedrifter som har så lang tradisjon med Åpen dag-arrangement som NOAH. Arrangementet er ledd i selskapets ønske om åpenhet og dialog med publikum. NOAHs oppgave er jo nettopp å tilse at storsamfunnets etterlatenskaper i form av farlig avfall uskadeliggjøres på trygg måte. At NOAH omgjør avfallsprodukter til byggemateriale for rehabilitering av de store kratrene på øya, er en del av den spennende historien selskapet vil fortelle under Åpen dag-arrangementet.

Fergeavgangene skjer fra Hakan (nedenfor Hydros fabrikkanlegg). Første avgang er kl. 0930 og deretter 1015, 1100, 1145, 1230, 1315 og 1400.

Velkommen til alle interesserte!