Close

Fullskala saltgjenvinning til industriråvarer på Herøya

På Testsenteret på Langøya tester NOAH nå ut banebrytende teknologi som gjenvinner salter fra flyveaske. Saltene er etterspurt i produksjon av blant annet plast og kunstgjødsel.