Close

Etterlyst: Tørrskorpeleire til Langøya

Her er en historisk mulighet for landets anleggsfirmaer: Etterlate seg et gedigent monument og landemerke gjennom bruk av deres overskuddsmasse til et miljøprosjekt som er unikt i Europa.

Ann-Cathrin Stridal og Kari K'Odingo

Kriteriene til overskuddsmassen er at den er av typen tørrskorpeleire og at den ikke skal inneholde rester av fyllmasser og lignende. Det er på Langøya i Oslofjorden tørrskorpeleiren skal benyttes som en del av toppdekket over det deponerte avfallet på Langøya. Det er kolossale mengder som trengs når deponiarealet på ca 600 000 kvadratmeter tildekkes med et 60-90 cm tykt leirelag. Leiren er en del av den totale tildekkingsløsningen med leire, stein og jord på nesten 3 meter.

Behovet er 600 000 kubikk!

Foreløpige beregninger tilsier at det er behov for 600 000 kubikk, dvs 1,2 millioner tonn med tørrskorpeleire. Leiren vil utgjøre et mineralsk tettesjikt over deponiene på Langøya utenfor Holmestrand. Komprimert tørrskorpeleire med god bæreevne og plastisitet tilfredsstiller Avfallsforskriftens krav til tetthet. Leiren har samme tetteegenskaper, men en langt bedre levetid enn kunstige materialer, og fremstår dermed som en svært robust løsning. Leiren kan brukes til impermeabelt lag, slik som på Langøya, ved at den komprimeres og legges ut i tynne lag.

-Tørrskorpeleiren må være av god kvalitet. Som kompensasjon vil NOAH bidra til å dekke fraktkostnader med båt fra det sentrale østlandsområdet til Langøya, kommenterer deponisjef Ann-Cathrin Stridal og prosjektleder Kari K’Odingo i NOAH.

Kontroll av kvalitet

-Mange entreprenører er vel kjent med tørrskorpeleire og dens egenskaper, forteller Ann-Cathrin Stridal og Kari K’Odingo. For å kunne bruke leiren på Langøya, må den tilfredsstille spesifikke krav til plastisitet, vann- og leireinnhold, samt omrørt skjærstyrke. NOAH er behjelpelig med kontroll av kvaliteten på leiren før avtaleinngåelse.

Inviterer entreprenører inn i et gedigent miljøprosjekt

Avslutningen av NOAHs deponier på Langøya representerer et gedigent miljøprosjekt uten sidestykke i Europa. I over 20 år er farlig avfall blitt nøytralisert og stabilisert gjennom NOAHs veldokumenterte behandlingsprosesser på øya. Anlegget har hatt avgjørende betydning for å realisere norske miljømål innen avfallsområdet.

Arbeidet med topptetting av deponiarealene på Langøya er helt i startgropen, og vil pågå i minst 15 år fremover. Stridal og K’Odingo presiserer at de kan ta imot leire umiddelbart, enten til lager for senere bruk eller for direkte utlegging på arealet som nå er under topptetting nord på øya. Avslutningsvis passer de på å minne om at forurenset gravemasse, som gjerne finnes i samme type prosjekter som tørrskorpeleire, også kan tas i mot på Langøya. I prosjekter med begge typer masser kan det vise seg svært lønnsomt å gå i dialog med NOAH.

En god og sikker avslutning og tildekking av deponiene er en forutsetning for å lykkes med å rehabilitere og gjenskape denne industriøya til på nytt å bli en idyll i Oslofjorden. Her er planlagt båthavn, naturstier, historiske opplevelsesfasiliteter og andre attraksjoner som vil gjøre Langøya til et ettertraktet turmål i Østlandsområdet.

Interessert: Kontakt Ann-Cathrin Stridal (leder deponiprosjekt Langøya), Kari K’Odingo (prosjektleder) eller Harald Hansen (anleggsleder).