Close

Danske miljømyndigheter: NOAHs behandling av alkalisk avfall er nyttiggjøring

Den danske Miljøstyrelsen (tilsvarende Miljødirektoratet) har vurdert NOAHs behandlingsprosess for alkalisk avfall på Langøya. Den fullstendige vurderingen foreligger nå, og konkluderer med at de danske myndighetene klassifiserer behandlingsprosessen som nyttiggjøring.

I sin utredning poengterer de danske miljømyndighetene med at NOAHs behandlingsprosess muliggjør at alkalisk avfall (som flyevaske) kan benyttes som effektivt innsatsmiddel for nøytralisering av et annet avfall (slik som avfallssyre). Det alkaliske avfallet erstatter derved miljøbelastende bruk av jomfruelig kalkstein.

Nøytraliseringsprosessen på Langøya behandler årlig omlag 400.000 tonn alkaliske avfallsprodukter, slik som flyveaske. Dette er en restprodukt fra anlegg som forbrenner avfall og skaper energi. Prinsippet i NOAHs prosess er svært miljøeffektivt: Èn avfallstype brukes til å uskadeliggjøre en annen type avfall. Sluttproduktet av denne veldokumenterte nøytraliseringsprosessen er en gipsblanding som binder tungmetallene i avfallet. Gipsblandingen legges under havnivå i dagbruddene, som er oppstått etter over 100 år med kalksteinuttak på Langøya, og blir fundamentet for rehabiliteringen av øya.

Les Miljøstyrelens vurdering av nøytraliseringsprosessen på Langøya her!