Close

Bruker NOAH i eksamensarbeid om gjenvinning

Gustav Stenberg student ved Chalmers

Svenske Gustav Stenberg (24) – student ved Chalmers tekniske høyskole i Gøteborg – benytter NOAHs behandlingsprosesser på Langøya som bakgrunn for sitt eksamensarbeid.

Gustav gjennomfører sitt siste studieår på Chalmers. Målet er å bli maskiningeniør med master i energiteknikk. Han har erfaring fra varmekraftverk både i Sverige, Finland og Norge. Dette er anlegg som produserer slik flyveaske som NOAH mottar til behandling på Langøya. Gustav Stenbergs eksamensprosjekt føyer seg naturlig inn i de ambisjonene NOAH har om gjenvinning.  NOAHs mål er 25 % gjenvinning av nyttige ressurser i mottatt avfall innen 2025.

-Mitt eksamensarbeid sammen med NOAH har som mål å utrede utvinning av salt fra flyveasken, forteller Gustav. Han har gjort flere laboratorietester av flyveaske tatt ut på ulike trinn i behandlingsprosessen på Langøya. Disse prøvene er blitt gjenstand for ytterligere forsøksbehandling. Sluttproduktet av disse, er ulike typer saltkrystaller. Det saltet man kan utvinne fra prosessen er i en beskaffenhet som medfører at det må skilles fra vannet. Dette gjøres vanligvis gjennom å bruke damp som varmekilde og fordampe vannet i saltløsningen, forklarer Gustav.

-Saltene er deretter analysert med formål å se om innholdet innfrir de krav som myndighetene stiller til veisalt i Norden, fortsetter Gustav Stenberg. Han avslører at resultatene så langt ser meget lovende ut. Visse salter kan også være egnet til å hindre støvutvikling på grusveier.

-Jeg ser et stort potensiale i disse prosjektene. Å utnytte hele produksjonskjeden og ta i bruk alle de ressurser som skapes, føles helt riktig i vår tid hvor det legges mer og mer vekt på miljø og sirkulær økonomi, avslutter Gustav Stenberg som har gjort et solid og sympatisk inntrykk på de NOAH-medarbeiderne han har arbeidet sammen med.