Close

Åpen dag på Langøya: Lørdag 25. august

Vi ønsker i år å fokusere på NOAHs ambisjoner for framtiden (kall dem gjerne våre drømmer). Under Åpen dag 25. august skal vi vise hvordan vi allerede er i ferd med å realisere flere av dem:

  • Elektrisk bilferge
  • Bulkskip som benytter batteri og elektrisitet nær og ved havn
  • Helt nye metoder for å gjenvinne nyttige og verdifulle materialer i avfall
  • Ny filterpresseteknologi som kan omgjøre avfall til et materiale med helt nye muligheter og egenskaper
  • Betydelige infrastrukturtiltak som skal redusere NOAHs trafikkbelastning gjennom Holmestrand
  • Fortsatt utvikling av Langøya som attraksjon i Oslofjorden og ressurs for lokalsamfunnet (kan vi få til ny småbåthavn nord på Langøya våren 2019?)
  • I hvilke områder i og ved sjøen kan kalksteinen på Langøya komme til nytte i nye spennende prosjekter?

Årets Åpen dag vil gi et unikt innsyn i NOAHs satsning for forsvarlig og moderne håndtering av det avfallet vi alle etterlater oss, vår samfunnsrolle og oppriktige miljøengasjement.

Transport til Langøya

For å imøtekomme den stadig økende interessen for vårt Åpen dag-arrangement, har vi i år leid “MS Prinsen”, en moderne passasjerferge med kapasitet til over 600 passasjerer. Ferga vil trafikkere Hakan (kaia nedenfor Hydro i Holmestrand) kl. 1000, 1100, 1200 og med siste tur over til Langøya kl. 1300. Retur fra Langøya tilpasses.

Servering på Langøya

Tradisjonen tro blir det selvsagt servering av pølser, vafler, is, kaffe og mineralvann. Vi kan tilby “cafè” med den beste beliggenhet du kan tenke deg!

Nyttig å vite

Arrangementet er i år lagt til industriområdet, med flere informasjonstelt i Langøya-parken. Her vil du kunne møte oss ansatte i NOAH og stille alle mulige spørsmål på temaer du måtte lure på.

Til faste tider blir det omvisning på industriområdet.

Møt NOAHs ledelse

NOAHs øverste ledelse vil selvsagt være tilgjengelig for informasjon, meningsutvekslinger, innspill og diskusjon.

VEL MØTT LØRDAG 25. AUGUST!

Foto fra tidligere års Åpen dag-arrangement

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjon på NOAH-ferge med  elektrisk framdrift

 

 

 

 

 

 

Nyt idyllen på Langøya 25. august!