Lukk

Ledige stillinger

NOAH AS er et av Nordens ledende kompetansemiljøer for uskadeliggjøring av farlig, uorganisk avfall. Som miljøbedrift tar vi samfunnsansvar og satser på stadig utvikling av nye behandlingsmetoder for farlig avfall. Vårt behandlingsanlegg ligger på Langøya utenfor Holmestrand. NOAH har ca. 70 ansatte og hadde i 2014 en omsetning på ca. 450 MNOK. Selskapet eies 100 % av Gjelsten Holding AS.

Salgsansvarlig – Saneringsmarkedet Østlandet

Vi ønsker å styrke vår salgskompetanse mot markedet for saneringsprosjekter i det sentrale Østlandsområdet, og søker en selvstendig og utadvendt person med bransjerelatert bakgrunn og relevant erfaring. Du vil primært ha kontaktflate mot entreprenører og transportører.

Salgsansvarlig har følgende ansvars- og arbeidsområder:

 • Budsjett- og salgsansvar for saneringsprosjekter i det sentrale Østlandsområdet
 • Promotere NOAHs tjenester og løsninger overfor nye og eksisterende kunder
 • Overvåke konkurranseforhold og identifisere nye saneringsprosjekter
 • Lede/koordinere NOAHs tjenester i aktuelle prosjekter, herunder løpende kontakt med internt produksjonsapparat
 • Rådgiverfunksjon i aktuelle prosjekter
 • Utvikle gode relasjoner i miljøsaneringsbransjen

Kompetanseprofil:

Stillingen er utadrettet og krever at vedkommende er god til å lede seg selv, har teknisk interesse, ser potensialet i våre løsninger fra et kommersielt perspektiv, kommuniserer godt med entreprenører og anleggsindustri, og trives med feltarbeid.

Våre kvalifikasjonskrav til stillingen er utdannelse eller erfaring fra entreprenørbransjen med retning mot miljøfag eller prosjektleder med erfaring fra entreprenørbransjen. Videre vil vi vektlegge erfaring fra salgsaktiviteter i tilsvarende bransje.

I NOAH er vi svært opptatt av gode personlige egenskaper og holdninger. Ut over det faglige vektlegger vi organisatorisk forståelse, evne til nytenkning og tverrfaglige kvaliteter. Du bør kjenne deg igjen i følgende:

 • Pålitelig, strukturert og systematisk
 • Beslutnings- og handlingsorientert
 • Resultat- og målorientert
 • Ambisiøs og initiativrik
 • Klar og tydelig i kommunikasjon
 • God sosial kompetanse

Kontorsted vil være Aker Brygge. Det må påregnes reising til kunder og driftssteder.

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt Bjørn Engelstad, tlf.: 976 27 335

Søknad sendes: hsk@noah.no