Lukk

Spektakulært skip til Langøya: Inngår i NOAHs satsning på miljøvennlig transport

Skipet MV Gerardus Mercator representerer ny og mer miljøvennlig leveringsform for sjøbunnsedimenter. Bruk av skipet er ledd i NOAHs satsning på miljøvennlige transportløsninger.

Les mer

NOAH representert i Miljøpolitisk utvalg

Miljøpolitisk utvalg er viktig organ i Norsk Industri. Utvalget bidrar til arbeidet med å oppnå miljøeffektive virkemidler i industrien.

Les mer

Fagtidsskrift omtaler NOAHs planer i Brevik

Under overskriften «Rom for farlig avfall» omtaler fagtidsskriftet GEO365 NOAHs ambisjoner og planer for behandlingsanlegg for farlig avfall i Brevik. Les artikkelen her.

Les mer

Staten har besluttet konsekvensutredning av behandlingsløsning i Brevik

Vi er blitt kjent med at Klima og Miljødepartementet ønsker å starte en statlig konsekvensutredning for et fremtidig behandlingsanlegg for uorganisk, farlig avfall i Brevik….

Les mer

Skjøtsel på friområdet med bålbrenning

I forbindelse med skjøtsel av friområdet på Langøya blir det bålbrenning på øya i dagene 12. – til og med 14. desember. Det kan følgelig bli…

Les mer

NOAH på Zero-konferansen

Som selskap med viktig rolle innen den nye, sirkulære og miljøvennlige økonomien, var det naturlig for NOAH å delta på Zero-konferansen 2016.

Les mer

NOAH gjennomfører viktig miljøprosjekt på Herøya

Et viktig miljøprosjekt er under gjennomføring av NOAHs organisasjon i tett samarbeid med selskapets kunde, Hydro, og med stor oppmerksomhet fra miljømyndighetene. Prosjektet har utgangspunkt…

Les mer

Fagtidsskriftet GEO med reportasje fra Langøya

Det anerkjente fagtidsskriftet GEO har besøkt Langøya, og bringer i sitt siste nummer en interessant og fyldig reportasje.

Les mer

Utslipp fra Langøya påvirker fortsatt fjorden minimalt

Miljødirektoratet har gjennom Vannforskriften innført nye standarder for måling og klassifisering av vannkvalitet i fjorder og vassdrag i Norge.  Dette medfører at vanntilstanden utenfor Langøya…

Les mer

Båt fra Langøya måtte ankre opp

Etter lossing og avgang fra Langøya natt til søndag 6. november ble det oppdaget tekniske uregelmessigheter knyttet til rorsystemet på Hagland Boss. Kapteinen besluttet derfor oppankring sydvest for…

Les mer